Prezentace pro SAMSUNG

Velkoformátové postery pro prezentaci metylcelulózových produktů firmy SAMSUNG Fine Chemicals.

Grafika posterů SAMSUNG je založena na jedné velké fotografii – na ní je díky vhodnému obsahu možno prezentovat všechny aplikace metylcelulózových vláken. Poster slouží jako osnova pro obchodního zástupce, který slovně rozvádí potřebné informace k jednotlivým znázorněným bodům.