Atraktivní obal pro nový výrobek

Jednou z položek při zavádění nového výrobku je vytvoření jeho atraktivního obalu. Zde se můžete na jeden takový příklad podívat.