BAYER v novém stylu

Nová kolekce reklamních posterů pro firmu BAYER MaterialScience určená k podpoře produktů z oblasti stavebnictví a výroby plastů při prezentaci v ČR a PL (výstavy IBF Brno, MSV Brno a Plastpol Kielce).

Jednotlivé oborově zaměřené postery prezentují brandové značky a volbou vhodného obrazového materiálu jejich nejčastější aplikace.