Redesign značky KARMA

Redesign značky KARMA

(původní značka z roku 1937)

(nová přepracovaná značka)