POLABÍ regionální produkt

Značka

Nově navržená značka POLABÍ regionální produkt v grafickém stylu jako u ostatních značek projektu vychází z tvaru lipového listu, který odkazuje na úrodný region Podlipansko protékající řekou Labe. Charakteristický symbol regionu - lipový list - byl navržen místními zástupci projektu. Stylizovaný lipový list je ve značce složený ze dvou zelených spirál, které odkazují na úrodné lány, pole a lužní lesy lemující modrou řeku Labe.

Značka je navržena ve dvou tvarových variantách – uživatelské a formální. Uživatelská varianta se používá k označování výrobků, propagaci vlastního projektu koordinátorem a výrobci, ale i při formální prezentaci pouze koordinátorem projektu. Formální varianta je určena pro formální prezentaci, propagaci projektu a užití (například certifikáty, vizitky, lavičkové papíry) pouze koordinátorem projektu.

Cílem zavedení značky je zviditelnit úrodný region Polabí a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Polabí, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Polabím.

Klient: MAS Podlipansko, o.p.s.