Bohdanečsko – o kapku víc

Regionální svazek obcí Bohdanečsko byl založen s cílem podporovat rozvoj obcí sdružených v okolí přirozeného centra - Lázní Bohdanče - jediného lázeňského místa v Pardubickém kraji.

Značka

Modré kapky vody a žluté slunce, to je bohdanečský mikroregion s obcemi, rybníky a okolními poli pod širokou oblohou v polabské nížině. Sounáležitost je symbolizovaná seskupením barevných kapek do skupiny stejně jako jsou jednotlivé obce v mikroregionu. Podle zadání jsme vytvořili sympatické a hravé logo s ambicí přilákat více místních do věcí veřejných. Značka je navržena ve dvou variantách, které se liší velikostí doplňkového textu "regionální svazek obcí". Standardní velikost má dvoutřetinový dodatkový text a pro minimální velikost je text zvětšený.

 

 

Klient: Regionální svazek obcí Bohdanečsko