Florasis - květinová značka

Pro firmu Florasis jsme přepracovali starý logotyp. Firma je výrobcem aranžovacích hmot pro floristy (celosvětově známých pod obchodní značkou OASIS FOAM) a distributorem potřeb pro aranžování květin.

(původní logotyp)

 

(nově přepracovaný logotyp)

Nový logotyp pro FLORASIS vychází z přírodních tvarů listů – obrys logotypu má jistou míru nedůslednosti, stejně tak jako listy v přírodě nemíří jen jedním směrem. Převládající zelená barva v logotypu byla zvolena s ohledem na dominantní komoditu v sortimentu - zelenou aranžovací hmotu, do které jsou fixovány květiny při aranžování. Logotyp je doplněn okvětním lístkem fialky, kde světlejší odstín je 50% rastrem základní tmavší violeti.

Tento lístek fialky je základem pro doprovázející grafiku, jeho překrýváním a násobením za využití transparentnosti lze vytvořit nekonečně mnoho neopakovatelných motivů, se kterými si vystačíme při tvorbě prezentačních materiálů, pozvánek, novoročenek či pozadí pro powerpoint-prezentace.