Krkonošský národní park (KRNAP)

Značka

Společná značka pro Krkonošský národní park (KRNAP) a Karkonoski Park Narodowy (KPN). Zadáním pro návrh značky byla geografická poloha Krkonoš (přeshraniční použití na české i polské straně) a zakomponování třech prvků: (1) vnitřní kruh s grafickými symboly; (2) obvodové mezikruží se jménem v příslušném jazyce; (3) značka MaB.

(1) Grafické symboly
Vrchol Sněžky je spojujícím prvkem české a polské strany Krkonoš. Při pohledu ze západního směru je polská strana Sněžky situovaná vlevo, česká strana vpravo. Ve shodě s touto orientací jsou umístěny oba květy: vlevo je stylizovaný květ zvonku českého, který je charakteristický pro polskou stranu Krkonoš, vpravo květ hořce tolitovitého, který je charakteristický pro českou stranu Krkonoš.
(2) Jméno v příslušném jazyce
Jméno příslušného správce národního parku v jeho jazyce.
(3) Značka MaB
Vzhledem k začlenění Krkonošsského národního parku do sítě biosferických rezervací UNESCO je součástí značky symbol MaB (Man and the Biosphere – v překladu Člověk a biosféra).

Hodnocení značky

Společně s námi se do soutěže o grafický návrh loga KRNAP a KPN zapojily čtyři české a pět polských grafických studií. Členy hodnotící poroty byli i externí odborníci Jiří Mikeš (lektor VŠE, bývalý ředitel Asociace reklamních agentur) a ak. mal. Bohumír Gemrot (ředitel Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara).

Klient: Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí