Značka Poohří regionální produkt

Symbol značky tvoří vlny na řece Ohři, která je vodní páteří regionu a neustále ovlivňuje lidskou činnost i okolní přírodu. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

Klient: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. (ARZ)