Environmentální vzdělávací centrum LÍSKA

EVVO Líska, plným názvem Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, je regionální nezisková organizace zabývající se ekologickou / environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou.

Značka

Cílem přepracování byla tvorba značky, na jejímž základě může být vybudován nový vizuální styl zadavatele. Omezený rozpočet vede sdružení především k elektronické komunikaci svých výstupů, proto byl vizuální styl zaměřen na internetovou a powerpointovou prezentaci a elektronické katalogové listy (Word > PDF).

   
Nová vizuální podoba značky byla upravena s přihlédnutím k dominantní cílové skupině, kterou tvoří žáci základních a středních škol. Pestrá barevnost značky je umožněna i zpracováním výstupů, kdy není třeba brát ohled na plnobarevný tisk, vše je v elektronické formě. Jednotlivé barvy emblému jsou ve vizuálním stylu dál využity pro odlišení cílových skupin (žáci, rodiče, učitelé, partneři sdružení,...).
 

  

    Původní verze značky sdružení

 

Klient: Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Vsetín