Termomont - redesign značky

Zmodernizovali jsme značku společnosti Termomont s.r.o., zabývající se především montáží zařízení spojených s energiemi, jako je vytápění, chlazení a klimatizování. Cílem redesignu bylo zachovat značku na první pohled co nejvíce shodnou s původním provedením a zároveň ji upravit tak, aby se na jejím základě dal rozvinout nový vizuální styl firmy.


Modernizovaná značka

V první řadě byla značka upravena délkově – nové provedení zúžením některých znaků uspořilo 15% délky.


Původní delší verze značky

Druhým výstupem modernizace bylo zaoblení všech linií značky, toto zaoblení bylo následně využito jako základ nového vizuálního stylu, který vychází z tvarových linií emblému. Emblém původní značky znázorňoval propojení různých typů potrubí sloužícího k vedení energií. V modernizované značce představuje emblém samotnou energii, která jako fyzikální veličina netvoří žádné ostré předěly či hrany.

 

Klient: Termomont, Praha