Pardubice Region Tourism

Infocentrum Pardubice Region Tourism
Informační centrum v Pardubicích bylo založeno Statutárním městem Pardubice jako příspěvková organizace s názvem Městské informační středisko Pardubice. Je členem Asociace turistických informačních center, kategorie "A" a certifikované agenturou CzechToursim jako oficiální informační středisko.

Značka

Tři barevné kruhy se zdánlivě podivnými symboly tvoří značku regionálního infocentra Pardubice Region Tourism. Barevnost vyjadřuje pestrost nabídky pro návštěvníky i místní občany. Tvary symbolů vychází z písmen „p, r“ a současně evokují turistické značky. Symbol v pravém kruhu je stylizované písmeno „t“ a současně také plus, jako pozitivum a přínos.

Značku jsme navrhli ve dvou základních variantách - barevné a černobílé s výraznými kružnicemi kolem třech symbolů.

Klient: Pardubice Region Tourism