ŽELEZNÉ HORY regionální produkt

Značka

Symbolem regionu Železných hor je sova – výr velký, který se vyskytuje ve zdejší přírodě. Ve značce byl symbol stylizován, aby vhodně zapadal do kolekce ostatních značek projektu. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

Značka je navržena ve dvou tvarových variantách – uživatelské a formální. Uživatelská varianta se používá k označování výrobků, propagaci vlastního projektu koordinátorem a výrobci, ale i při formální prezentaci pouze koordinátorem projektu. Formální varianta je určena pro formální prezentaci, propagaci projektu a užití (například certifikáty, vizitky, lavičkové papíry) pouze koordinátorem projektu.

Cílem zavedení značky je zviditelnit region Železných hor a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr ze Železných hor, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Železnými horami.

Klient: MAS Železnohorský region, o.s.