Krkonoše

Krkonoše – svazek měst a obcí sdružuje v turistickém regionu 40 členů. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah. Pracovní tým tvoří vedení členských měst a obcí a interní i externí pracovníci Svazku.

Značka

Záře slunce na konturou Krkonoš vystihuje pozitivní dojem jednoho z nejznámějších regionů v ČR. Původní méně vyhovující pojetí značky jsme  upravili tak, aby byla poplatná aktuálním trendům a technologiím. Vedle zpracování značky samotné jsme také vytvořili kompletní vizuální styl formálních merkantil i propagačních materiálů.

 

 

 

 

Klient: Krkonoše – svazek měst a obcí