MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt

Značka

Symbol je tvořen grafickou částí, která znázorňuje hlavu krávy v hnědočervené barvě. Skot je na loukách údolní nivy řeky Odry chován odedávna a stal se tak symbolem celého regionu Moravské Kravařsko.

Značka je navržena ve dvou tvarových variantách – uživatelské a formální. Uživatelská varianta se používá k označování výrobků, propagaci vlastního projektu koordinátorem a výrobci, ale i při formální prezentaci pouze koordinátorem projektu. Formální varianta je určena pro formální prezentaci, propagaci projektu a užití (například certifikáty, vizitky, lavičkové papíry) pouze koordinátorem projektu.

Cílem zavedení značky je zviditelnit úrodný region Moravské Kravařsko a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Moravského Kravařska, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Moravským Kravařskem.

Klient: MAS Regionu Poodří