MORAVSKÝ KRAS regionální produkt

Značka

Symbol značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® ve tvaru stylizované kapky, použité pro označení výrobků, symbolizuje přírodní živel, který od nepaměti vytváří charakteristický ráz krajiny Moravského krasu. Voda, jíž je kapka malou součástí, dává lidem život a byla a je neodmyslitelným pomocníkem při lidské práci.

Značka je navržena ve dvou tvarových variantách – uživatelské a formální. Uživatelská varianta se používá k označování výrobků, propagaci vlastního projektu koordinátorem a výrobci, ale i při formální prezentaci pouze koordinátorem projektu. Formální varianta je určena pro formální prezentaci, propagaci projektu a užití (například certifikáty, vizitky, lavičkové papíry) pouze koordinátorem projektu.

Cílem zavedení značky je zviditelnit tajemný region Moravský kras a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Moravského krasu, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Moravským krasem.

Klient: MAS Moravský kras