VYSOČINA regionální produkt

Značka

Značka VYSOČINA regionální produkt® odkazuje na kopcovitý ráz krajiny s charakteristickými poli s brázdami, loukami, lesy a remízky, se kterými jsou místní výrobci svázáni. Nepravidelná kontura symbolu symbolizuje ruční práci, osobní přístup a historickou patinu – známku dlouhodobého používání a kvality.

Značka je navržena ve dvou tvarových variantách – uživatelské a formální. Uživatelská varianta se používá k označování výrobků, propagaci vlastního projektu koordinátorem a výrobci, ale i při formální prezentaci pouze koordinátorem projektu. Formální varianta je určena pro formální prezentaci, propagaci projektu a užití (například certifikáty, vizitky, lavičkové papíry) pouze koordinátorem projektu.

Cílem zavedení značky je zviditelnit malebný region Vysočina a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Vysočiny, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své” výrobce. Značení pomůže zamezit výrobcům mimo region ve „zneužívání” názvů a symbolů spojených s Vysočinou.

Klient: ZERA - Zemědělská ekologická regionální agentura, o.s.