Horní Labe

Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie. Především se zaměřením na povodňové problémy obcí, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost apod.

Značka

Region na úpatí Krkonoš, kterým protéká mladé a divoké Labe, dal název svazku obcí. Obdélnou kompozici dynamicky protínají vlny řeky, nad kterými je zelená křivka podhorské krajiny.

 

 

Klient: Svazek obcí Horní Labe, Vrchlabí