Sektor regionů a územních celků

V regionech se specilizujeme na tvorbu vizuálních stylů zaměřených na propagaci turismu a místních atraktivit a periodicky se opakujících akcí.