Publikace, katalogy, brožury, letáky

Dostaňte k lidem co potřebujete – na papíře, i v digitálních datech. S námi je to jednoduché, ať má materiál jednu nebo sto stran, vždy sledujeme, zda osloví předpokládaného čtenáře.

Novinky v sazbě a typografii v roce 2019

V sazbě se promítnou všechny automatizační úkony, které jsme vyvinuli pro zakázky realizované v minulém roce. Jedná se především o přepracovaný software pro generování rejstříků u rozáhlých knižních a katalogových publikací, dále o GREP funkce využitelné při sazbě textů s historickým obsahem. GREP funkce se rozrostly také o formátování textů z oblasti přírodních věd. Pro nové zákazníky to znamená, že nemusí řešit formátování dokumentů a redakční úpravy ve svých textových editorech. Vhodná je konzultace o možnostech automatizace s následnou cenovou kalkulací.

 

Co získáte zpracováním tiskovin?

U tiskovin s převládajícím množstvím textu, jako jsou noviny, časopisy, knihy, výroční zprávy, získáte:

  • vizuální vzhled odpovídající předpokládané cílové skupině
  • dodržení typografických pravidel (včetně cizojazyčné sazby) 
  • minimální množství korektur
  • redakční úpravy textů: krácení/rozepisování

U účelových tiskovin, jako jsou katalogy, prospekty, letáky, brožury, získáte:

  • kvalitní vizuální vzhled
  • přehlednost
  • výsledek dodržující pravidla propagace a marketingu.
     

Ukázky tiskovin

Několik desítek ukázek našich prací můžete vidět v sekci publikace, tiskoviny